Δισκοπαρουσιάσεις

loogoo

Saxon

Είδος Heavy Metal
Χώρα Great Britain
   Saxon are an English heavy metal band, formed in 1976 in Barnsley, Yorkshire. As leading lights in the New Wave of British Heavy Metal they had huge success in the 1980s with 8 UK Top 40 albums including 4 UK Top 10 albums. Saxon also had numerous singles in the Top 20 singles chart. Between 1980 and 1987 Saxon established themselves as one of Europe's biggest metal acts, they also had success in Japan and in the USA. In Japan, the single "Motorcycle Man" stayed in the charts for over 5 months. They still tour heavily and regularly. Their latest tour is their largest in the UK since the late 1980s. Saxon have sold more than 13 million albums worldwide and heavily influenced bands such as Metallica, Megadeth, Sodom and Running Wild.
No more entries to show...

Τελευταίες Καταχωρήσεις Καλλιτεχνών

Τελευταίες δισκοπαρουσιάσεις