Δισκοπαρουσιάσεις

loogoo

Ocean Mind

Είδος Hard Rock
Χώρα Greece
   Back in 2008, during the Summer period, 3 different personalities joined together and created the music band OCEAN MIND. Within short period of time, in March 2009, their debut release was out through CDBaby & iTunes. Media responses were very encouraging and people around the world shared positive comments... Is this the moment for the big step...?
 
   This Rocking trio got restless and aimed high.
 
   In August 2011 OCEAN MIND travelled went to U.S.A. - HOLLYWOOD - L.A., in order to record their new album at SWINGHOUSE STUDIOS with the famous producer LEE POPA (WHITE ZOMBIE, MINISTRY, TOOL, KORN) and the infamous sound engineer KEN EISENNAGEL (MEGADETH). The Mastering took place at PROPHECY & MUSIC FACTORY STUDIOS in KEMPTEN - GERMANY by the R.D. LIAPAKIS & C. SCHMID (FIREWIND, MYSTIC PROPHECY, DEVILS TRAIN, SACRED STEEL, SUICIDAL ANGELS).
No more entries to show...

Τελευταίες Καταχωρήσεις Καλλιτεχνών

Τελευταίες δισκοπαρουσιάσεις