Δισκοπαρουσιάσεις

loogoo

Noely Rayn

Είδος Rock
Χώρα Greece
   "Noely Rayn" were founded in 2014, in Athens, Greece. After performing for ten years as a Thin Lizzy tribute band, under the name "Remember Lizzy", the boys decided to continue playing their own songs.

   They named their project "Noely Rayn" and started writing original material, mixing their musical influences like Thin Lizzy, Gary Moore, Whitesnake, Rory Gallagher, Paul Rodgers, Marillion, Beatles, Toto etc.
 
   After more than one year of experimenting and recording demos, they got into Soundflakes Studios to record their album, which includes ten songs in a melodic hard rock style, and a few funky, Irish folk-rock, and pop-rock touches.

   Their album "Escape from Yesterday" is available worldwide by Perris Records USA.
No more entries to show...

Τελευταίες Καταχωρήσεις Καλλιτεχνών

Τελευταίες δισκοπαρουσιάσεις