Δισκοπαρουσιάσεις

loogoo

John McRis

Είδος Instrumental Rock
Χώρα Greece
Born in Athens in 1983, John McRIS became known to the Greek public as a member of the Greek comedy rock band Anorimoi, whose discography consists of five official albums, two of which with Warner Music Records.

As a producer, guitarist and sound engineer, John has also participated in projects in Greece and abroad.
No more entries to show...

Τελευταίες Καταχωρήσεις Καλλιτεχνών

Τελευταίες δισκοπαρουσιάσεις