Δισκοπαρουσιάσεις

loogoo

Fallen Arise

Είδος Symphonic Metal
Χώρα Greece
Fallen Arise is a symphonic metal band formed in Athens, Greece in 2009. After releasing their first E.P., ''Eternal'' in 2011, the first studio album ''Ethereal'' was recorded and released in 2013. Following this, the second studio album ''Adeline'' was released in 2015 and features the collaboration of 40 acclaimed musicians from different orchestras across Greece.

​Fallen Arise is signed with Alpha Omega Management and Rock of Angels Records (Roar) and have performed numberous live shows across Europe supporting bands like: Nightwish, Fates Warning, Paradise Lost, Destruction, Sepultura, Skindred, Moonspell, Serenity, Leaves’ Eyes, Xandria, Katatonia, Pain of Salvation, Ihsahn and more.
No more entries to show...

Τελευταίες Καταχωρήσεις Καλλιτεχνών

Τελευταίες δισκοπαρουσιάσεις