Δισκοπαρουσιάσεις

loogoo

Drama Noir

Είδος Heavy Metal
Χώρα Ελλάδα
   Drama Noir is the mastermind of Paul Papathanasiou from the town of Corinth Greece. A range of musicians is utilized in each release with all music arrangement being done by Paul Papathanasiou himself, along with most of recording of string instruments and keyboards.
No more entries to show...

Τελευταίες Καταχωρήσεις Καλλιτεχνών

Τελευταίες δισκοπαρουσιάσεις