Δισκοπαρουσιάσεις

loogoo

AlphaState

Είδος Heavy Metal
Χώρα Greece
   AlphaState is a new Heavy Metal band from Greece formed in April 2014. The main idea was to combine the 80’s style of playing with a more modern sound. Bands that have huge influence in their music are Steelheart, Black Label Society, Ozzy Osbourne, Pantera, Primal Fear, Brainstorm, to name a few.
   The band has spent a good amount of time in the studio to get the sound they wanted. In the meantime, the band surrounded themselves with professionals : the logo was designed by Gustavo Sanchez and the cover artwork by Manster Design.
   With “Out Of The Black”, AlphaState is ready to introduce themselves to the Heavy Metal World and is ready to conquer the stages!
No more entries to show...

Τελευταίες Καταχωρήσεις Καλλιτεχνών

Τελευταίες δισκοπαρουσιάσεις