Δισκοπαρουσιάσεις

loogoo

Accept

Είδος Heavy Metal
Χώρα Germany
   Accept is a German heavy metal band from the town of Solingen, originally assembled by former vocalist Udo Dirkschneider, guitarist Wolf Hoffmann and bassist Peter Baltes. Their beginnings can be traced back to the late 1960s. The band played an important role in the development of speed metal, being part of the German heavy metal scene to emerge in the early to mid 1980s.

   Following disbandment in 1997 and resurrection in 2005, they reunited in 2009 with former T.T. Quick frontman Mark Tornillo and released their highest charting album to date, Blood of the Nations.

   They have sold over 27 million albums worldwide.
No more entries to show...

Τελευταίες Καταχωρήσεις Καλλιτεχνών

Τελευταίες δισκοπαρουσιάσεις