Mindfield

Ευαγόρας: Ένα Σύγχρονο Πρότυπο Πολιτικού Ηγέτη!

 

   eyagjfnfusΌταν ο Ισοκράτης έγραφε το 370π.Χ. τον εγκωμιαστικό – παραινετικό ρητορικό λόγο, Ευαγόρας, ίσως να μη φανταζόταν ότι οι Ελληνες του 2012 θα είχαν την ανάγκη ενός τέτοιου λόγου παιδείας που θα αναζητούσε τον ιδανικό ηγέτη στο πρόσωπο ενός αγωνιστή αριστοκράτη ομηρικού τύπου και συγχρόνως ενός πολιτικού με αρετές, δηλαδή με φρόνηση και με επιμέλεια ψυχής.

   Ο λόγος του Ισοκράτη, ο οποίος επιδιώκει να παρακινήσει τον γιο του Ευαγόρα, Νικοκλή, σε έναν τρόπο ζωής και δράσης αντάξιο της γενιάς του και του βασιλικού του αξιώματος, είναι πράγματι εκπληκτικός:  Αφού κάνει μια ψυχολογική παρατήρηση στο προοίμιο, ότι ο φθόνος είναι το μεγαλύτερο κακό για όσους τον νιώθουν, συνεχίζει με μια παρατήρηση μεγάλης πολιτικής σημασίας. Συγκεκριμένα λέει: «...τας επιδόσεις ίσμεν γιγνομένας και των τεχνών και των άλλων απάντων ου δια τους εμμένοντας τοις καθεστώσιν, αλλά δια τους επανορθούντας και τολμώντας αεί τι κινείν των μη καλώς εχόντων». Δηλαδή ότι την πρόοδο σε όλους τους τομείς δεν επιφέρουν οι προσκολλημένοι στο κατεστημένο, αλλά όσοι διορθώνουν και τολμούν να ανακινήσουν τα κακώς κείμενα.

   Ο Ευαγόρας ως γνήσιος απόγονος μιας γενιάς ηρώων και συγκεκριμένα του ήρωα του Τρωικού πολέμου Τεύκρου, ο οποίος ίδρυσε στην Κύπρο τη πόλη – κράτος Σαλαμίνα, δίνοντας το όνομα της παλιάς του πατρίδας, κατόρθωσε με γενναιότητα και με πενήντα μόνο συντρόφους να ανακαταλάβει την εξουσία από τον φοινικικής καταγωγής σφετεριστή του θρόνου. Οι αρετές του ανδρός είναι πολλές: Σοφία, δικαιοσύνη, ευσέβεια, υψηλοφροσύνη,  μεγαλοψυχία, φιλευσπλαχνία και άλλες που προσιδιάζουν στη φύση και τους τρόπους του ιδανικού ηγέτη της εποχής εκείνης.

   eyag1 1Ακούστε όμως και τις άλλες για να συμπεράνετε πόσο σύγχρονός μας είναι ο Ισοκράτης ως προς το πολιτικό του πρόταγμα. Ο Ευαγόρας λοιπόν είχε αντλήσει την πεμπτουσία από κάθε πολιτικό σύστημα! Ήταν δημοτικός, δηλαδή δημοκρατικός στη φροντίδα του λαού, γνήσιος πολιτικός ηγέτης στη διοίκηση της πόλης και στρατηγικός στους κινδύνους, δηλαδή εξαίρετος στρατηγός και διπλωμάτης στις δύσκολες καταστάσεις. Προσέξτε όμως και το επόμενο χωρίο του Ισοκράτη (49 – 51): «Πριν λαβείν Ευαγόραν την αρχήν ούτως απροσοίστως και χαλεπώς είχον οι Έλληνες, ώστε και των αρχόντων τούτους ενόμιζον είναι βελτίστους, οίτινες αν ωμότατα προς τους Έλληνας διακείμενοι τυγχάνοιεν», δηλαδή οι Έλληνες βρίσκονταν σε τόσο χαμηλό επίπεδο ώστε νόμιζαν πως καλύτεροι άρχοντες είναι αυτοί που τους φέρονταν απαίσια! Και βέβαια ο σωστός πολιτικός Ευαγόρας, τί φαντάζεστε πως έκανε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του; Φυσικά αποκατέστησε τη φήμη των Ελλήνων, έκανε όλους τους ξένους φιλέλληνες και διέδωσε την ελληνική παιδεία και τον πολιτισμό.

   Δεν θα συνεχίσω με τα επιτεύγματα του Ευαγόρα για να μη σας κουράσω. Μπορείτε όμως να διαβάσετε τον ομώνυμο λόγο και απολαύσετε ένα αριστούργημα ελληνικής παιδείας.
 
Δήμητρα Ν. Ρετσινά

frontisokratis

Joomla Social by OrdaSoft!